Chuyên trang Du học Úc của Công ty tư vấn du học AMEC

any

SOME và ANY các kết hợp với SOME/ANY

21109HDanh2

Một cách tổng quát chúng ta dùng Some trong câu xác định (affirmative) và any trong câu phủ định (negative)

– Ann has bought some new shoes.(Ann vừa mới mua mấy đôi giầy mới)- I’ve got something in my eyes.(Tôi bị cái …