Australian University Rankings – Một so sánh

Đại học Melbourne

Đại học Melbourne -

mười trường đại học hàng đầu của Úc là gì? Không có xếp hạng chính thức của chính phủ của các trường đại học ở Úc. Tuy nhiên có một số bảng xếp hạng các trường đại học sản xuất hàng năm của các cơ quan liên quan như Viện Melbourne, báo The Australian, trường Đại học Hướng dẫn The Good, THES và học Thượng Hải Jiao Tong University xếp hạng các trường đại học trên thế giới

. Melbourne Institute (điều hành bởi Đại học Melbourne) đã sản xuất bảng xếp hạng riêng của mình vị thế quốc tế của trường đại học Úc. Xếp hạng này được dựa trên một số chỉ số hoạt động như vị thế quốc tế của nhân viên, quan điểm của Trưởng khoa và giám đốc điều hành, nguồn lực, các chương trình đại học, lượng học và các chương trình sau đại học

. Theo Melbourne Institute 2007 10 Úc Các trường Đại học (theo thứ tự xếp hạng) là: Đại học Quốc gia Úc (ANU), Đại học Melbourne, Đại học Sydney, Đại học Queensland, Đại học New South Wales (UNSW), Đại học Monash, Đại học Western Australia (UWA), Đại học Adelaide, Đại học Macquarie và Queensland University of Technology. Từ ANU xếp hạng này là số một trường đại học Úc trong vị thế quốc tế và danh tiếng, tiếp theo là Melbourne và Sydney. Đây có phải là kết quả đại diện? Ở đây chúng tôi sẽ phân tích và so sánh nó với các bảng xếp hạng nổi tiếng quốc tế – THES và xếp hạng học thuật các trường đại học trên thế giới (ARWU)

Bảng xếp hạng so sánh:

– Danh sách hàng đầu của 4 các trường đại học được sản xuất bởi Viện Melbourne đều giống nhau ở thứ tự xếp hạng như THES và ARWU năm 2007. Chúng tôi tự tin để nói rằng họ là tốt nhất Bốn – ANU, Melbourne, Sydney và Queensland

– Group of Eight (Go8) Các trường Đại học là một trong 8 trường đại học hàng đầu theo xếp hạng của ba bảng xếp hạng khác nhau. Chúng bao gồm các Four và phần còn lại của nhóm – UNSW, Monash, UWA và Adelaide

– Macquarie và QUT là một trong danh sách mười đầu (sau khi Go8) tại Viện Melbourne và bảng xếp hạng THES.