Chuyên trang Du học Úc của Công ty tư vấn du học AMEC

cac truong dao tao y te tai Uc

Du học Úc – Học tập ngành y tế công cộng

University-of-Queensland

I. Thạc sĩ Y tế công cộng (Dinh dưỡng), Đại học Queensland, Du học Úc

Hình thức học

Thời gian học

Học phí

Bắt đầu học

Địa điểm

Toàn thời gian
1,5 năm
A$25,250/năm
25/02/2013, 22/07/2013
UQ Herston

Từ …