CENTRO KHÁCH SẠN Cảng Macquarie

Macquarie University

Đại học Macquarie –

www.centrohotel.com.au “> chỗ ở khách sạn cuối cùng của bạn ở Port Macquarie – CENTRO KHÁCH SẠN Port Macquarie Dễ dàng truy cập vào các bãi biển chính, cửa hàng, nhà hàng,. thanh

justify;”>

địa điểm hoàn hảo cho cuộc họp tiếp theo của bạn, chức năng hoặc đám cưới. Cuộc họp của chúng tôi và các phòng chức năng kết hợp mới nhất trong công nghệ nhà nước-of-the-nghệ thuật.

www.centrohotel.com.au