Chính sách thu phí của Vietnam airlines

Vietnam airlines qui định mức phí dịch vụ với các ve may bay có hành trình đi quốc tế như sau.

VN không thu phí dịch vụ  với các ve may bay hành trình nội địa. Còn với các ve may bay có hành trình đi Quốc tế VNA thu phí dịch vụ như sau

 

Loại hành trình

Hạng phổ thông

Thương gia

Việt Nam và Đông Nam Á/ Đông Dương

7USD/vé

17USD/vé

Việt Nam và Đông Bắc Á/ Trung Đông

15USD/vé

25USD/vé

Việt Nam và Châu Âu/Úc/Mỹ/Phi

25USD/vé

35USD/vé

Các hành trình khác

15USD/vé

25USD/vé