Chương trình học bổng nghiên cứu quốc tế sau đại học tại Úc (IRPS)

I.   Giới thiệu chung về chương trình học bổng IPRS

IPRS là chương trình học bổng được cấp vốn bởi chính phủ Úc, Cục sáng chế, khoa học và nghiên cứu (DIISR). Chương trình học bổng IPRS được thành lập nhằm duy trì và phát triển nghiên cứu quốc tế với mục đích:

Thu hút các sinh viên sau đại học quốc tế tham gia vào các lĩnh vực nghiên cứu thế mạnh tại các trường đại học thuộc Úc.

Củng cố thế mạnh nghiên cứu của nước Úc nói chung

Chương trình học bổng IPRS cho phép sinh viên quốc tế tham gia chương trình nghiên cứu sau đại học tại Úc và có cơ hội làm việc với các chuyên gia nghiên cứu hàng đầu nước Úc. Học bổng có giá trị  2 năm cho chương trình thạc sĩ và 3 năm cho chương trình Tiến sĩ.

Cơ sở tiếp nhận học bổng:

Các trường đại học có chương trình IPRS: đại học Melbourne, đại học Sydney, đại học Tasmania,…

Lĩnh vực nghiên cứu:

Tất cả các lĩnh vực nghiên cứu tại các trường đại học thuộc chương trình học bổng

Số lượng học bổng:

Hàng năm có khoảng 330 suất học bổng được cấp. Số lượng học bổng IPRS phân bổ cho các trường đại học phụ thuộc vào thế mạnh nghiên cứu của trường đó.

Đối tượng học bổng:

Học bổng được cấp cho sinh viên ở tất cả các nước trên thế giới trừ Úc và New Zealand.

Giá trị học bổng:

Học bổng bao gồm toàn bộ học phí, chi phí sinh hoạt, sức khỏe và các phụ phí khác.

Yêu cầu học bổng:

Để nhận được học bổng IPRS, ứng viên cần thỏa mãn các yêu cầu sau:

  • Là sinh viên quốc tế
  • Thỏa mãn các yêu cầu về visa theo hướng dẫn của cục nhập cư và quốc tịch (DIAC), bao gồm yêu cầu đóng bảo hiểm y tế dành cho sinh viên nước ngoài được thông qua bởi Cục y tế liên bang.
  • Lần đầu tiên đăng kí chương trình toàn phần về nghiên cứu bậc cao học với chương trình học bổng tại Úc.
  • Đang theo học, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu tham gia
  • Đối với chương trình nghiên cứu bậc Thạc sĩ, ứng viên không được có trình độ nghiên cứu Thạc sĩ trở lên và với chương trình nghiên cứu bậc Tiến sĩ, ứng viên không được có trình độ nghiên cứu bậc Tiến sĩ trở lên.
  • Ứng viên không được nhận học bổng hợp tác phát triển quốc tế của chính phủ Úc (AusAID) trong vòng 2 năm trở lại tính tới thời điểm nhận học bổng IPRS.
  • Không nhận học bổng của bất kì chương trình học bổng do chính phủ Úc tài trợ.

Bạn nên xem xét các yêu cầu cụ thể của các trường đại học thuộc chương trình

II.  Hướng dẫn xin học bổng

Các ứng viên xin học bổng trực tiếp liên hệ với nhà cung cấp chương trình giáo dục đại học (HEPs) tại Úc. HEPs sẽ chịu trách nhiệm lựa chọn học bổng cho các ứng viên.

Thời hạn xin học bổng tùy thuộc vào từng trường nhưng thường rơi vào khoảng tháng 7- tháng 10 hàng năm. Ứng viên cần kiểm tra thông tin chi tiết tại trang web chính thức của trường đại học muốn xin vào thuộc chương trình học bổng và trang web chính thức của chương trình để theo dõi thông tin cụ thể.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:

Công ty tư vấn du học và đào tạo Âu Mỹ (Amec)

Số 30 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: 04 39411891 – 39411892

Fax: 04 39411892 – Email: amec-edu@fpt.vn

Website: www.amec.com.vn www.duhocuc.info.vn

Từ khóa:   ·