Du học Úc: Đại học Canberra

Du học Úc: Đại học Canberra được thành lập từ năm 1968 tọa lạc trên một diện tích gần 120 héc ta ở vùng ngoại ô Bruce, cách quận trung tâm của thành phố khoảng 8 km

Tiêu chuẩn học tập cao cơ hội nghề nghiệp xuất sắc. Hơn 60.000 sinh viên đã tốt nghiệp tại trường Canberra.Nhiều sinh viên của trường hiện đang giữ những chức vụ cao trong các công ty và bộ máy nhà nước của Úc và của nhiều nước khác. Một số sinh viên đã trở thành những tác giả, nhà báo, vận động viên thể thao xuất sắc.

Đại học Canberra tự hào về chất lượng đào tạo chuyên nghiệp giúp sinh viên tự tin bước vào cuộc sống . hiện trường có hơn 9000 sinh viên chính quy tập trung đang theo học nghề, đại học, cao học & tiến sĩ.

Các khoa và ngành đào tạo:

1. Khoa Kinh doanh, Luật và Khoa học thông tin

 • Ngành Quản trị Kinh doanh
 • Ngành Kinh tế ứng dụng
 • Ngành Thương mại về Kế toán
 • Ngành Thương mại về Ngân hàng và Tài chính
 • Ngành Thương mại
 • Ngành Công nghệ Thông tin
 • Ngành Kỹ thuật Phần mềm
 • Ngành Kỹ thuật Máy tính
 • Ngành Kỹ thuật Điện tử & Kỹ thuật Truyền thông
 • Ngành Luật
 • Ngành Quản lý
 • Ngành Quản lý / Công nghệ Thông tin
 • Ngành Khoa học Xã hội

2. Khoa Truyền thống & Giáo dục

 • Ngành Truyền thông Sáng tạo
 • Ngành Truyền thông Chuyên nghiệp
 • Ngành Giáo dục Cộng đồng
 • Ngành Truyền thông – Thông tin
 • Ngành Quản lý Du lịch
 • Ngành Quản lý Khách sạn
 • Ngành Quản lý Thông tin
 • Ngành Ngôn ngữ và Giáo dục Quốc tế
 • Ngành Sư phạm

3. Khoa Y tế, Thiết kế & Khoa học

 • Ngành Khoa học ứng dụng về Thiết kế Môi trường
 • Ngành Thiết kế Đồ họa
 • Ngành Thiết kế Công nghiệp
 • Ngành Kiến trúc
 • Ngành Kiến trúc Cảnh quan
 • Ngành Khoa học Y tế
 • Ngành Tài nguyên & Khoa học Môi trường
 • Ngành Nghiên cứu Di sản Văn hóa

 Học phí

Học phí dành cho sinh viên quốc tế của chương trình đại học được tính theo từng khoa/ngành/ chuyên ngành theo đơn vị một năm học, cụ thể như sau:

Khoa Truyền thông và Giáo dục:

 • Các ngành: Ngôn ngữ, Nghệ thuật, Nghiên cứu Quốc tế, Giáo dục Cộng đồng, Khoa học: 11.800 $A.
 • Các ngành về Truyền thông: 12.400 $A.
 • Các ngành: Truyền thông (Báo chí, Truyền thông Đại chúng, Quan hệ Cộng đồng): 13.200 $A.
 • Các ngành: Sư phạm, Quản lý Du lịch, Quản lý Khách sạn: 12.300 $A.

Khoa Kinh doanh, Luật và Khoa học Thông tin:

 • Các ngành: Kinh tế ưng dụng, Quản trị Kinh doanh, Thương mại về Kế toán, Thương mại về Ngân hàng và Tài chính, Quản lý: 12.300 $A.
 • Ngành Thông tin Kinh doanh: 12.800 $A.
 • Các ngành: Công nghệ Thông tin, Quản trị Kinh doanh và Công nghệ Thông tin, Thương mại về Kế toán và Công nghệ Thông tin, Thương mại về Ngân hàng & Tài chính và Công nghệ Thông tin, Quản lý và Công nghệ Thông tin: 13.400 $A.
 • Các ngành: Luật, Kỹ thuật Phần mềm, Khoa học Xã hội: 13.200 $A.
 • Ngành Kỹ thuật Máy tính: 17.000 $A.

Khoa Y tế, Thiết kế và Khoa học:

 • Các ngành: Tâm lý ứng dụng, Khoa học ứng dụng, Nghiên cứu Di sản Văn hóa, Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Công nghiệp, Khoa học Y tế, Tài nguyên và Khoa học Môi trường, Khoa học ứng dụng: 16.100 $A.
 • Các ngành: Kiến trúc, Kiến trúc Cảnh quan: 15.600 $A.

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ với đại diện chính thức của trường:

 Công ty tư vấn du học Âu Mỹ (Amec)

Số 30 – Đại Cồ Việt- Hai Bà Trưng – Hà Nội

ĐT: 04 39411891 – 39411892

Fax: 04 39411892 – Email: amec-edu@fpt.vn

Website:   www.amec.com.vn www.duhocuc.info.vn

Từ khóa:   · · ·