Chuyên trang Du học Úc của Công ty tư vấn du học AMEC

Đại học Curtin

Học bổng Tiến sĩ tại đại học Curtin , Úc 2016

Curtin1

Đại học Curtin cung cấp học bổng quốc tế về Giáo dục Khoa học và Kỹ thuật. Học bổng dùng theo học chương trình nghiên cứu sau đại học.

Mục tiêu thực tế cuối cùng của dự án là đánh giá về mức độ mà sinh viên nghiên cứu trong phòng thí nghiệm thực tế có thể thay thế bằng phòng …

Học bổng cử nhân của trường Đại học Curtin, Úc 2016

Curtin1

 Đại học Công nghệ Curtin (Curtin University of Technology) là trường đại học lớn nhất và đa dạng nhất về văn hóa phương Tây của Australia với số lượng sinh viên quốc tế lớn thứ ba của Australia. Curtin được công nhận về nghiên cứu có tác động lớn trong ngành mỏ và năng lượng, CNTT …

Học bổng du học Úc bậc đại học của Đại học Curtin 2016

curtin

Học bổng Sáng chế Quốc tế (CBS) của trường Kinh doanh thuộc Đại học Curtin, Úc năm 2016 được đề xuất bởi Đại học Curtin nhằm khuyến khích và hỗ trợ sinh viên đã được chọn để nghiên cứu trong lĩnh vực thông tin, hệ thống quản lí thông tin doanh nghiệp và công nghệ. Học bổng CBS du học