Chuyên trang Du học Úc của Công ty tư vấn du học AMEC

Đại học Edith Cowan

Học bổng Sau Đại học của ĐH Edith Cowan, Úc năm 2017

GLNSA.ECU_

Đại học Edith Cowan (ECU) là một đơn vị đào tạo lớn với nhiều cơ sở phục vụ các cộng đồng ở tiểu bang Tây Úc và quốc tế.

ECU được công nhận tư cách đại học năm 1991, song dù còn khá non trẻ, Trường đã có lịch sử tự hào về phục vụ giáo dục ở Tây …