Đại Sứ Quán Việt Nam tại Úc

du hoc ucNhằm giúp du học sinh có đầy đủ thông tin để chuẩn bị hành trang đến Úc, chúng tôi xin gửi tới các em địa chỉ của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Việt Nam tại Úc:

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Australia

6 Timbarra Crescent, O’Malley, ACT 2606, Australia
Tel: 61 – 2 – 6286 6059; 6290 1556; 6290 1894; 6286 6267
Fax.: 61 – 2 – 6286 4534
E-mail: vembassy@webone.com.au
Website: www.vietnamembassy.org.au
Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney
Địa chỉ: Suite 205, Level 2, Edgecliff Centre

203-233 New South Head Road – Edgecliff, NSW 2027
Tel: (02) 9327 2539, 9327 1912
Fax: (02) 9328 1653
Code: 00-61-2
E-mail: vnconsul@ihug.com.au