Chuyên trang Du học Úc của Công ty tư vấn du học AMEC

đầu tư du học

Câu trả lời đúng hay sai khi đầu tư cho con du học?

con đường du học

Một nhà giáo dục nổi tiếng đã từng nói, nếu có một tài sản nào đó đáng để đầu tư nhất, thì đó chính là con người. Khi đã đầu tư cho con người, hãy tính đến việc người đó đã thu được giá trị gì, đừng quá tính toán về câu chuyện lãi lỗ….