Du học Úc : Học bổng du học đại học Adelaide

Học bổng du học Úc - Đại học AdelaideDu học ÚcThe University of Adelaide cung cấp các loại học bổng cho chương trình sau đại học dành cho sinh viên quốc tế. Theo đó, học bổng sẽ tài trợ 50% học phí cho các khóa học sau đại học trong tối đa 2 năm.

Đất nước: Australia

Trường đại học: University of Adelaide

Bậc học: Sau Đại học

Ngành học: Kế toán, Tài chính, Kinh tế học, Quản lý dự án, Luật, Khoa học máy tính, Kiến trúc…

Đối tượng đăng ký học bổng: Sinh viên Việt Nam, Hàn Quốc, Thái Lan và Indonesia

Mô tả học bổng:  The University of Adelaide cung cấp các loại học bổng du học cho chương trình sau đại học dành cho sinh viên quốc tế. Theo đó, học bổng sẽ tài trợ 50% học phí cho các khóa học sau đại học trong tối đa 2 năm. Học bổng sẽ được xem xét nghiêm ngặt dựa trên thành tích học tập (Những thành tích ngoại khóa sẽ không được xem xét)

Tính cạnh tranh của các loại học bổng trên là rất cao

Yêu cầu:

  • Ứng viên phải nhận được thư mời học của University of Adelaide xem như là điều kiện nộp đơn cho học bổng
  • Phải đáp ứng đủ điều kiện của chương trình học bổng
  • Ứng viên đã nộp đơn làm thường trú nhân ở Australian không được nộp đơn tham gia học bổng

Cách thức đăng ký: Qua bưu điện

Hạn chót đăng ký: Đăng ký cho chương trình học thuật bắt đầu vào học kỳ 1 năm 2012 vào tháng Chín/ tháng Mười, năm 2011

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin tham khảo trang web sau:

http://www.international.adelaide.edu.au/scholarships/ua/#application

Nguồn: scholarshipplanet.info

 

 

 

Từ khóa:   ·