Du học Úc – Học bổng nghiên cứu sau đại học tại La Trobe

Học bổng du học La TrobeDu học Úc – Thông tin chung:

- Người nhận học bổng sẽ phải chuẩn sẵn sàng mọi thủ tục cần thiết để chuẩn bị nhập học trước ngày 30, tháng 6, năm 2012. Xin chú ý rằng học bổng này được trao cho ứng cử viên chủ yếu dựa vào trình độ ngoại ngữ tiếng Anh của họ

- Ứng cử viên quốc tế khi đăng ký theo học tại trường La Trobe Australia sẽ đồng thời được xem xét để nhận học bổng này. Đơn đăng ký riêng là không cần thiết, mặc dù ứng viên cũng cần phải chú ý là họ sẽ bị yêu cầu đưa ra những tài liệu liên quan về sau (VD: Luận văn tốt nghiệp cử nhân của họ được viết bằng tiếng Anh…)

Đất nước: Australia

Bậc học: Nghiên cứu sau Đại Học

Ngành học: Kế toán, kinh tế và tài chính, Marketing, công nghệ sinh học, khoa học y tế và tâm lý, công nghệ thông tin, nha khoa và sức khoẻ tổng quát… (Xem chi tiết tại http://www.latrobe.edu.au/courses/a-z)

Ứng cử viên đăng ký học bổng du học: Tất cả sinh viên trên toàn thế giới

Giá trị học bổng:

- Số lượng không giới hạn

- Học bổng này trị giá A$ 19,231 mỗi năm cho chương trình học toàn thời gian và tạo điều kiện để hỗ trợ sinh viên tiền chi phí sinh hoạt (Số tiền này sinh viên không được dùng để trả tiền học phí)

Hạn chót đăng ký học bổng: Ngày 30, tháng 9, năm 2011

Cách thức đăng ký: Trực tuyến hoặc qua đường bưu điện

(Xem tại http://www.latrobe.edu.au/international/apply/how-to/research)

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin tham khảo trang web sau: www.latrobe.edu.au

Nguồn: Scholarship Planet