Du học Úc : Học bổng quốc tế tại Đại học Deakin 2012

Học bổng du học Úc - Đại học Deakin UniversityNgành: Đa dạng. Tải thông tin khóa học tại: http://www.deakin.edu.au/future-students/courses/index.php

Bậc học: Đại học, Cao học

Trường đại học: Deakin University

Đất nước: Úc

Yêu cầu:

Chương trình đăng ký chỉ chấp nhận các sinh viên quốc tế được phép đến học tập tại úc với visa du học và lần đầu tiên đăng ký vào chương trình học ở Deakin University. Những bạn đăng ký vào chương trình học bổng phải cung cấp các giấy tờ chứng minh các thành tích cao trong quá trình học tập trước đây của họ. Sinh viên du học có thể đăng ký học bổng từ 1 đến 2 học kỳ (1 năm học gồm 3 học kỳ)

Miêu tả học bổng:

Deakin Universitycung cấp cho các sinh viên suất sắc các học bổng du học lên đến $A5000/ năm thông qua chương trình học bổng quốc tế Deakin University.

Những học bổng này sẽ trừ vào tiền học phí mỗi năm cho các chương trình học toàn thời gian có số lượng tính chỉ là 8 tín chỉ/ môn.

Bạn có thể đăng ký vào các phân viện của Deakin University sau đây:

Melbourne Burwood Campus

GeelongWaurn Ponds Campus

GeelongWaterfront Campus

Warrnambool Campus

Đăng ký: Tải mẫu đơn đăng ký và gửi thông qua bưu điện tới địa chỉ sau:

Deakin International,221 Burwood HighwayDeakin University,Burwood,Victoria3125,AUSTRALIA

Fax: +61 3 9244 5094

Hoặc gửi thông qua email:

deakin-int-admissions@deakin.edu.au

Hạn chót: Trước học kỳ 1 (tháng 3) và 2 (tháng 7) hàng năm.

Để xem thêm thông tin học bổng du học Úc và tải mẫu đơn đăng ký, xem tại:

http://www.deakin.edu.au/future-students/international/assets/resources/scholarships/duispflyer.pdf

Nguồn: ScholarshipPlanet.info

Từ khóa:   · ·