Du học Úc: Học bổng sau Đại học (IPRS) tại University of Western

Du học Úc: Thông tin về chương trình học bổng nghiên cứu sau đại học (IPRS) tại University of Western dành cho sinh viên quốc tế.

Đất nước: Úc

Trường học: University of Western Australia (UWA)

Trình độ: Thạc sĩ và Tiến sĩ

Chuyên ngành: Không giới hạn chuyên ngành

Tên chương trình: IPRS (International Postgraduate Research Scholarships) và SIRFs (Scholarships for International Research Fees)

Đối tượng: Tất cả sinh viên Quốc tế

Sơ lược về học bổng:

  • Học bổng dành cho các ứng viên Quốc tể đủ tiêu chuẩn có cơ hội nhận được văn bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ tại UWA.
  • Ứng viên nhận được học bổng cũng đồng thời được nhận vào trường Đại học
  • Mục đích của chương trình học bổng IPRS và UWA SIRF nhằm thu hút những sinh viên xuất sắc nhất tìm hiểu nhằm lĩnh vực nghiên cứu là thế mạnh của của Đại học và nhằm hỗ trợ những nỗ lực nghiên cứu của Australia.
  • Các ứng viên được lựa chọn có cơ hôi trở thành một thành viên trong nhóm nghiên cứu đặt dưới sự hướng dẫn của giảng viên bộ môn và trong lĩnh vực có sự thu hút các nguồn tài trợ bên ngoài.

Điều kiện tham gia:

  • Các ứng viên cho chương trình học bổng nghiên cứu sau Đại học phải đáp ứng được các tiêu chí về:
  • Thành tích học tập
  • Kết quả học tập Tiếng Anh
  • Kết quả đào tạo nghiên cứu
  • Môi trường nghiên cứu được đề xuất.

Việc phân bổ học bổng dựa trên quá trình lựa chọn và xếp hạng bởi các Trường, Khoa và Hội đồng xét học bổng của Đại học theo các tiêu chí đã nêu ở trên và cơ sở nội dung cung cấp.

Cách đăng kí: Online

Hạn chót: Ngày 2, tháng 3, năm 2012

Tham khảo thêm thông tin tại:

http://www.scholarships.uwa.edu.au/search?sc_view=1&id=454&page=1&ApplicationStatus=-1&Faculty=-1&StudyLevel=-1&Nationality=-1&StudyArea=-1&q=International+Postgraduate+Research+Scholarship

Thông tin về các học bổng du học Anh, du học Canada, du học Mỹ, du học Trung Quốc… mời các bạn tham khảo thêm tại website của chúng tôi: www.amec.com.vn

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   ·