Du học Úc: Học bổng Tiến sỹ Đại học RMIT 2012

Học bổng tiến sỹ RMIT UniversityĐất nước: Australia

Trường học: School of Computer Science and IT, RMIT University

Bậc học: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin.

Đối tượng: Tất cả các ứng viên Quốc tế.

Sơ lược về học bổng:

  • Học bổng sẽ chi trả học phí cho chương trình Tiến sĩ lên tới 3.5 năm cộng với mức chi phí sinh hoạt 15000USD
  • Nếu bạn là một sinh viên Quốc tế xuất sắc có nguyện vọng bắt đầu chương trình Tiến sĩ tại trường Khoa học máy tính và IT, học bổng này cung cấp học phí và chi phí sinh hoạt.

Điều kiện tham gia:

  • Là sinh viên Quốc tế
  • Không phải là công dân hoặc người cư trú lâu dài ở Australia hoặc New Zealand.
  • Đã tốt nghiệp hạng đầu hoặc các kết quả tương đương (Ví du: Điểm trung bình tối thiểu 3.5/4.0) từ một trường Đại học danh tiếng và đáp ứng được các yêu cầu về tiếng Anh của RMIT ở mức IELTS 6.5 (với không kỹ năng nào dưới 6.0 và đề nghị trung bình ở mức 7.0 hoặc cao hơn)
  • Thể hiện được khả năng hoàn thành chương trình Tiến sĩ, ví dụ như xuất bản các ấn phẩm về học thuật như các đề tài, các tham luận tại các hội thảo, hoặc các bài bình luận trên báo.
  • Nếu bạn là một sinh viên xuất sắc nhưng không có những việc làm trên, hãy nộp bản mẫu một vài thứ mà bạn đã viết, đây có thể là phần đánh giá phần viết cho văn bằng của bạn, thư đề xuất, hoặc một vài thành phần công việc tương tự

Hình thức nộp đơn: Email

Hạn chót:

Ngày 30 tháng 11 năm 2011 cho học kì 1 năm 2012

Ngày 15 tháng 5 năm 2012 cho học kì 2 năm 2012.

Tham khảo thêm thông tin tại: http://www.rmit.edu.au/browse;ID=3alnwrva3ybs

Nguồn: ScholarshipPlanet.info

Từ khóa:   · · ·