Du học Úc : Học bổng trường University of South Australia

Du học Úc - Học bổng Đại học South AustraliaDu học Úc – Mục đích của học bổng: Trong những năm gần đây, thế giới đã chứng kiến đã chứng kiến những bước tiến vĩ đại của công nghệ tiên tiến mà qua đó cũng mở ra những ngành, lĩnh vực mới trong đời sống, đồng thời cũng thay đổi bộ mặt của ngành nghiên cứu y tế và dược phẩm. Trong bối cảnh đó, khoa dược và y tế của trường University of South Australia đã quyết định thành lập viện nghiên cứu chất lượng cao mang đẳng cấp quốc tế nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu và tối ưu hoá sức khoẻ con người

Đất nước: Australia

Bậc học: Thạc sỹ

Ngành học: Miễn dịch học, y khoa sinh hóa và lâm sàng học, vi sinh học, dược học, y tế sinh lý học, thần kinh học, khoa học lâm sàng…

Số lượng học bổng: 2 học bổng cho ứng cử viên phù hợp đang hoạt động nghiên cứu trong những ngành có liên quan với ngành dược học và y tế học

Ứng cử viên có thể đăng ký học bổng: Tất cả sinh viên quốc tế trên thế giới

Cách thức đăng ký: Trực tuyến

Học bổng du học Úc - University of South Australia

Hạn chót đăng ký học bổng:

-        Vòng 1: Ngày 31, tháng 10, năm 2011 (Đối với công dân Úc và New Zealand và cư dân thường trú tại Úc, và các ứng viên quốc tế)

-        Vòng 2: Ngày 31, tháng 3, năm 2012 (Chỉ đối với ứng viên quốc tế)

Nguồn: Scholarship Planet

Từ khóa:   · ·