Chuyên trang Du học Úc của Công ty tư vấn du học AMEC

Hệ thống giáo dục Úc

Du học Úc: Trường Australian Campus Network (ACN) – Đại Học La Trobe

nss_1248787225

Trường Australian Campus Network (ACN) – thuộc chi nhánh của đại học La Trobe, nằm tại trung tâm thương mại thành phố Sydney, Úc.

Trường Australian Campus Network (ACN) là trường công lập có cơ sở vật chất hiện đại với các giảng viên và nhóm trợ giảng nhiệt tình tạo …