Hỗ trợ học phí Cabrini Health tại Australian Catholic University

ho tro hoc phi du hoc UcDu học Úc: Chương trình học bổng hỗ trợ học phí Cabrini Health tại Australian Catholic University, 2012, Úc dành cho các sinh viên quốc tế đăng ký tiếp tục năm 2 hoặc năm 3.

Đất nước: Úc

Chuyên ngành: Y tế và sức khỏe

Bậc học: Đại học, Cao đẳng

Ngành học: Y tá

Nhà tài trợ: Cabrinian Apostolic Planning Committee

Trường đại học: School of Nursing and Midwifery (Vic) thuộc Australian Catholic University

Mô tả học bổng:

Được thành lập bởi Cabrinian Apostolic Planning Committee nhằm giúp đỡ sinh viên về mặt tài chính. Nhiều loại hỗ trợ có thể được trao tặng mỗi năm có trị giá lên tới $5,000. Các loại hỗ trợ này sẽ được trao dựa trên lời đề nghị từ Ủy ban Tuyển chọn bao gồm Associate-Vice-Chancellor phụ trách Melbourne campus; Deputy-Vice-Chancellor (phụ trách sinh viên và việc học tập); và lãnh đạo của School of Nursing and Midwifery (Vic).

Yêu cầu: Gói trợ cấp sẽ được mở cho sinh viên đăng ký tiếp tục năm 2 hoặc năm 3 của bậc đại học y tá hoặc sản khoa thuộc về School of Nursing and Midwifery (Vic) tại Melbourne campus

Hạn nộp hồ sơ: Ngày 18 tháng 3 năm 2012

Hình thức nộp hồ sơ: Đăng ký online tại: http://www.acu.edu.au/courses/see_also/scholarships_and_bursaries/acu_scholarships_and_bursaries/how_to_apply/scholarships_bursaries_online_application?sbid=338233

Thông tin chi tiết: http://www.acu.edu.au/courses/see_also/scholarships_and_bursaries/Scholarships_and_Bursaries_Browser/cabrini_health_bursary/

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   · ·