Học bổng bán phần MUIS bậc Đại học và Thạc sĩ

học bổng bán phần du học ÚcDu học Úc: Thông tin về chương trình học bổng bán phần MUIS bậc Đại học và Thạc sĩ tại Macquarie University, Úc, 2012 dành cho tất cả các ứng viên quốc tế.

Đất nước: Úc

Chuyên ngành: Giáo Dục và Đào Tạo, Khoa học ứng dụng và Khoa học cơ bản, Khoa học máy tính, Kinh doanh và quản lý, Luật, Nhân văn, Y tế và sức khỏe

Degree: Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng

Ngành học: Chi tiết tại  http://www.international.mq.edu.au/study/areas_of_study.aspx?CourseLevelID=1&StudyOptionID=1&mi=822

Đơn vị cấp học bổng: Macquarie University

Đối tượng: Tất cả các ứng viên quốc tế

Sơ lược về học bổng:

MUIS cấp học bổng bán phần trị giá $5,000 cho các sinh viên sinh viên quốc tế tài năng có cơ hội học tập tại Macquarie University North Ryde.

Yêu cầu:

Ứng viên cần đáp ứng yêu cầu về trình độ Tiếng Anh của trường.

Các ứng viên nộp hồ sơ cho học bổng Thạc sĩ GPA ít nhất 3.0 và với các ứng viên nộp hồ sơ cho bậc Đại học thì ít nhất đạt điểm 90/100

Hạn chót nhận hồ sơ: Liên hệ nhân viên phụ trách để biết thêm chi tiết

Gửi hồ sơ qua: Online

Thông tin chi tiết: http://www.international.mq.edu.au/scholarships/muis/merit

Theo: Scholarship Planet

http://www.international.mq.edu.au/study/areas_of_study.aspx?CourseLevelID=1&StudyOptionID=1&mi=822

Từ khóa:   · · ·