Du học Úc: Học bổng cao học trường đại học Sydney

Du học Úc: Thông tin về chương trình học bổng các khóa học cao học dành cho sinh viên quốc tế tại đại học Sydney.

Đất nước: Úc

Trường học: University of Sydney

Bậc học: Cao học

Đối tượng đăng ký: Tất cả sinh viên quốc tế

Số lượng học bổng: 30

Giá trị học bổng: AUD $ 10,000/năm, tối đa trong 3 năm, (tổng giá trị AUD $ 30,000) cho bất kỳ các chương trình cao học được cung cấp bởi University of Sydney.

Yêu cầu:

Các ứng viên phải có bằng tốt nghiệp đại học tương đương với bằng cấp của chương trình Cử nhân Úc với điểm trung bình cao dựa trên hệ thống điểm Úc. Các ứng viên đang học chương trình cao học hoặc đang trong chương trình chuyển tiếp của cao học sẽ không được xét cho học bổng này.

Đăng ký: Không cần thiết phải làm đơn cho chương trình học bổng du học này. Bạn chỉ cần đăng ký cho các khóa học cao học của University of Sydney 2012, tự động đơn của bạn sẽ được hệ thống chuyển lên tiếp chương trình học bổng nếu hệ thống thấy bạn đã đủ điều kiện.

Ứng viên phải nộp đơn học và các giấy tờ chứng nhận (thành tích học thuật và chứng chỉ anh văn) đúng hạn và nhận được thư mời học từ University of Sydney trước 30/04/2012 để được xét cho chương trình học bổng học kỳ 2, 2012.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì, liên hệ với international student admission services (văn phòng tuyển sinh quốc tế) tại: http://www.sydney.internationalstudent.info/default.aspx

Các khóa học cao học: http://sydney.edu.au/future_students/international_postgraduate_coursework/course_search.shtml

Để biết thêm chi tiết, xem tại đây: http://sydney.edu.au/future_students/international_undergraduate/costs_scholarships/sydney_achievers.shtml

Tham khảo thông tin về học bổng du học Anh, du học  Mỹ, du học New Zealand, du học Nhật Bản.. tại website của chúng tôi:  www.amec.com.vn.

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   · · · · ·