Học bổng dành cho học sinh quốc tế năm 2012-2013

Du học Úc: Học bổng dành cho học sinh quốc tế năm 2012 – 2013 tại International School of Western Australia (ISWA), Úc.

(ISWA) cung cấp chương trình học bổng Scholarship for Diploma or Advanced Placement, Úc năm 2012-2013

Đối tượng: Học sinh quốc tế và Úc.

Ngành học: Các khoá học được cung cấp bởi ISWA

Cấp độ: Chứng chỉ tốt nghiệp hoặc chương trình nâng cao (Diploma or Advanced programs)

Nhà cung cấp học bổng: International School of Western Australia (ISWA)

Đất nước: Úc

Điều kiện:

Ứng viên phải có dự định tham gia các chương trình International Baccalaureate Diploma (Tú tài quốc tế) hoặc Advanced Placement và hiện tại không đăng ký nhập học tại ISWA.

Tất cả học sinh Australian và quốc tế đều có đủ tư cách tham gia đăng ký . Học sinh quốc tế phải sinh sống cùng với bố mẹ hoặc người bảo trợ tại Perth trong suốt thời gian nhận học bổng du học

Ứng viên phải thể hiện thành tích học tập xuất sắc ở chương trình đăng ký học trước đó cũng như là gắn bó nhiệt tình với chuỗi hoạt động cộng đồng hoặc đồng giảng dạy. Tiêu chí lựa chọn học bổng sẽ dựa trên thành tích học tập, sự gắn bó nhiệt tình trong hoạt động cộng đồng và dống giảng dạy, tiềm năng của ứng viên trong việc hỗ trợ và khơi nguồn cảm hứng cho các học sinh khác tại ISWA.

Mô tả học bổng:

Ban giám hiệu trường International School of Western Australia (ISWA) khuyến khích các học sinh có hứng thú với chương trình học bổng lớp 11 đầu năm học 2012- 2013 của trường tham gia đăng ký. Ứng viên được chọn sẽ được cung cấp khoản hỗ trợ học phí trong suốt 2 năm. Giá trị của phần hỗ trợ sẽ từ 25-100% theo sự xét duyệt của Hiệu trưởng nhà trường.

Cách thức đăng ký: thông qua đường bưu điện.

Địa chỉ:

The Principal

Ms Melissa Powell

International School of Western Australia

PO Box 366

FLOREAT WA 6014

AUSTRALIA

or email: mpowell@iswa.wa.edu.au

Hạn chót đăng ký: 27/02/2012

Để biết thêm chi tiết về thông tin hồ sơ cần nộp và tải bản đăng ký: http://www.iswa.wa.edu.au/admissions/academic-scholarships/

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   · · ·