Du học Úc – Học bổng Thạc sĩ tại ĐH Western Australia

Du học Úc - Học bổng Đại học Western AustraliaDu học Úc – Mục tiêu của Chương trình nhằm mục đích thu hút những Sinh viên nghiên cứu sau Đại học xuất sắc tìm hiếu những lĩnh vực là thế mạnh của Đại học và đóng góp vào việc nghiên cứu của Australia.

Đất nước: Úc

Trường học: University of Western Australia – UWA

Bậc học: Thạc Sỹ và Tiến Sỹ

Chuyên ngành: Không giới hạn

Đối tượng: Tất cả Sinh viên Quốc tế trên thế giới

Tên học bổng: International Postgraduate Research Scholarships – IPRS

Sơ lược về học bổng du học:

 • Các ứng viên đủ tiêu chuẩn được mời tham gia chương trình học bổng Thạc sĩ nghiên cứu hoặc Tiến sĩ tại UWA. Ứng viên nhận được học bổng cũng đông thời đủ tiêu chuẩn học tại Đại học.
 • Mục tiêu của Chương trình nhằm mục đích thu hút những Sinh viên nghiên cứu sau Đại học xuất sắc tìm hiếu những lĩnh vực là thế mạnh của Đại học và đóng góp vào việc nghiên cứu của Australia.
 • Các ứng viên thành công sẽ được làm việc trong 1 nhóm nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của trưởng nhóm và trong một khu vực có tài nguyên hấp dẫn.
 • Học bổng sẽ chi trả học phí quốc tế lên tới 4 năm và chi phí chăm sóc sức khỏe cho du học sinh. Ứng viên thành công còn có thể nhận được học bổng bao gồm toàn bộ chi phí sinh hoạt.
 • Học bổng được áp dụng cho năm 2012. Ứng viên sẽ được thông báo sau ngày kết thúc. Học bổng có thể bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 năm 2012

Điều kiện tham gia:

 • Các tiêu chí xét duyệt vào chương trình học bổng nghiên cứu tại UWA bao gồm:
 1. Thành tích học tập
 2. Bằng cấp tiếng Anh
 3. Kết quả Nghiên cứu
 4. Môi trường nghiên cứu được đề xuất
 • Việc phân bổ học bổng dựa trên quá trình xếp hạng và tuyển chọn trên điểm số được tiến hành bởi trường Đại học, Hội đồng xét duyệt Học bổng và không nằm ngoài những tiêu chuẩn đã được đề ra

Hạn chót nộp hồ sơ: Ngày 3, tháng 2, năm 2012

Thông tin về điều kiện và cách thức nộp đơn xem tại:

http://spe.publishing.uwa.edu.au/latest/scholarships/postgraduate/international

https://www.grs.uwa.edu.au/iAthena/

Nguồn : ScholarshipPlanet.info

Từ khóa:   · ·