Chuyên trang Du học Úc của Công ty tư vấn du học AMEC

Học bổng du học Úc Tiến sĩ

Học bổng Tiến sĩ tại đại học Curtin , Úc 2016

Curtin1

Đại học Curtin cung cấp học bổng quốc tế về Giáo dục Khoa học và Kỹ thuật. Học bổng dùng theo học chương trình nghiên cứu sau đại học.

Mục tiêu thực tế cuối cùng của dự án là đánh giá về mức độ mà sinh viên nghiên cứu trong phòng thí nghiệm thực tế có thể thay thế bằng phòng …

Học bổng Tiễn sĩ luật của ĐH Công nghệ Sydney 2016

UTS-Sydney

Đại học Công nghệ, Sydney (UTS) sẽ dành các suất học bổng Tiến sĩ Luật Quentin Bryce cho tất cả các ứng viên là công dân Úc cũng như ứng viên quốc tế. Học bổng này sẽ tạo điều kiện cho các ứng viên có cơ hội theo học khóa học Tiến sĩ tại Khoa Luật – một môi trường vô cùng …