Học bổng hỗ trợ nghiên cứu MEAFA tại University of Sydney

Du học Úc: Thông tin về chương trình học bổng hỗ trợ nghiên cứu MEAFA tại University of Sydney, Úc, 2012 dành cho các sinh viên quốc tế

Quốc gia: Úc

Ngành: Cơ khí và Công nghệ, Kinh doanh và quản lý, Nhân văn

-Chuyên ngành: Nghiên cứu Khoa Học, Nhân học

Bậc: Sau Đại Học, Tiến sĩ (PhD)

Đối tượng: sinh viên quốc tế.

Chuyên ngành: Nhân học, Khoa học xã hội, Kỹ thuật, Kinh doanh

Đơn vị cung cấp học bổng: MEAFA, University of Sydney

Mô tả học bổng:

Học bổng nghiên cứu PhD MEAFA là một phần thưởng mang tính canh tranh cao và là một phần hỗ trợ có giá trị hỗ trợ cuộc sống các ứng viên tham gia chương trình học bổng toàn thời gian. Giá học học bổng PhD xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau nhưng chủ yếu là phần trợ cấp hỗ trợ quá trình nghiên cứu. Các nhà tài trợ của học bổng này bao gồm Australian Postgraduate Award (APA), University Postgraduate Award (UPA), Business SchoolInternational Research Scholarship (BSIRS), Business School Research Scholarship (BSRS, dành cho sinh viên địa phương), và các học viện – cơ sở giáo dục tài trợ khác (như Chinese Scholarship Council). Phần hỗ trợ sẵn có của MEAFA cũng như học bổng, kéo dài tối đa trong thời hạn 3.5 năm. Đối với sinh viên các nước thuộc khối Thịnh Vượng Chung (Commonwealth), phần hỗ trợ học bổng APA không được vượt quá 75% tổng giá trị học bổng. University of Sydney cung cấp tối đa 75% gia trị học bổng cho các sinh viên tại trường với mục đích hỗ trợ tài chính.

Yêu cầu:

Học bổng hỗ trợ MEAFA mang tính cạnh tranh cao và là một phần tưởng thưởng xứng đáng cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. Ứng viên phải hội đủ các tiêu chí của APA/UPA và University of Sydney Business School. Phần hỗ trợ này dành cho các sinh viên nội địa và quốc tế đạt học bổng học tập tại Úc được trao bởi Business School dưới sự xét duyệt của Hội đồng tuyển chọn MEAFA.

Gửi đơn trước ngày: Ngày 30 tháng 5 năm 2012.

Phương thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến.

Xem Thêm Thông tin: http://sydney.edu.au/business/research/meafa/phd

 Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   · · · ·