Học bổng Juris Doctor ngành Luật

Du học Úc: Thông tin về chương trình học bổng Juris Doctor ngành Luật tại The University of New South Wales, 2012, Úc danfhc ho các ứng viên quốc tế có thành tích xuất sắc chuyên ngành Luật

Quốc gia: Úc

Ngành: Luật

-Chuyên ngành:

Bậc: Tiến sĩ (PhD)

Đơn vị cấp học bổng: The University of New South Wales.

Sơ lược về học bổng:

Học bổng dành cho tất cả các ứng viên quốc tế xuất sắc chuyên ngành Luật từ khắp nơi trên thế giới.

Yêu cầu: Ứng viên cần đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn đầu vào của chương trình Juris Doctor đồng thời là sinh viên toàn thời gian cho khóa học.

Gửi hồ sơ trước ngày: Ngày 30 tháng 5 năm 2012

Hình thức nộp hồ sơ: Online

Xem thêm Thông tin tại: https://scholarships.online.unsw.edu.au/scholarship/sc_al_search_detail.display_scholarship_details?p_schedule_id=1246&p_scholarship_specific_id=702

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   · · · ·