Học bổng Quốc tế Adelaide 2012

Du học Úc: Chương trình học bổng Adelaide 2012 dành cho sinh viên quốc tế du học Úc sau đại học, cử nhân tà tiến sỹ (nghiên cứu tại University of Adelaide)

Bậc học: Cử nhân, Tiến sỹ nghiên cứu.

Trường đại học: University of Adelaide.

Quốc gia: Australia.

Đối tượng:

+Sinh viên quốc tế sau đại học từ mọi quốc gia.

+Người nhận giữ vững được tối thiểu trình độ tương đương “Australian First Class Honors”. Đây là trình độ 4 năm với 1 đề án nghiên cứu lớn vào năm cuối.

+Tiêu chuẩn khác được xem xét: đối với cử nhân là kết quả đại học, tú tài và bằng danh dự, học bổng. Đối với mức độ sau đại học là bài báo xuất bản trên các tạp chí quốc tế, giới thiệu bài thuyết trình tại các buổi hội thảo và kinh nghiệm làm việc.

Mô tả học bổng:

+Học phí 2 năm cho bậc đại học và 3 năm cho nghiên cứu tiến sỹ (có thể kéo dài cho nghiên cứu tiến sỹ).

Giá trị học bổng:

+Trợ cấp sinh hoạt hàng năm khoảng $23,728 (giá năm 2012) cho thời gian chương trình.

Đăng ký: Tải mẫu đơn cho sinh viên Quốc tế tại: http://www.adelaide.edu.au/graduatecentre/admission/form.html#Intl

Hạn chót đăng ký: 01/05/2012.

Thông tin chi tiết xem tại Website trường: http://www.adelaide.edu.au/study/

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   · · ·