Du học Úc: Học bổng Quốc Tế cao cấp 2012

Du học Úc: Thông tin về chương trình học bổng quốc tế cao cấp 2012 tại Charles Darwin University dành cho các sinh viên quốc tế.

Trường đại học: Charles Darwin University.

Đất nước: Australia.

Người cung cấp: Charles Darwin University.

Đối tượng:

+Tất cả các sinh viên Quốc tế.

+Sinh viên chứng minh được điểm trung bình trên 75% toàn bộ các lớp dưới và trình độ chuyên môn.

+Đáp ứng được yêu cầu Tiếng Anh cho sự tiếp cận với trình độ học thuật cao ở Charles Darwin University.

Giá trị học bổng: 50% toàn bộ học phí phải trả cho học tập bậc cao bắt đầu ở CDU năm 2012.

Đăng ký:

1. Sinh viên Quốc tế đăng ký tiếp nhận vào CDU tại: www.cdu.edu.au/international/futurestudents/howdoiapply.html

2. Sinh viên hoàn tất đơn đăng ký và nộp lên trước ngày 06/01/2012.

Sinh viên sẽ được thông báo vào 16/01/2012. Sau đó cần theo thủ tục hướng dẫn của Department of Immigration & Citizenship cho việc dành được Visa học sinh tại quê hương.

Hạn chót: 06/01/2012.

Thông tin chi tiết tham khảo tại Website của trường:

http://www.cdu.edu.au/international/futurestudents/scholarships.html#HighAchievers

Thông tin về các học bổng du học Mỹ, du học Tây Ban Nha, du học Hà Lan, du học Trung Quốc… mời các bạn tham khảo trên website của chúng tôi: www.amec.com.vn

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   · · ·