Du học Úc: Học bổng Quốc tế Raffles 2015 -2016

Du học Úc: Thông tin về chương trình học bổng quốc tế Raffles 2015 – 2016 tại Raffles college Marketing dành cho tất cả các sinh viên quốc tế.

Đất nước: Úc

Chuyên ngành: Thiết kế

Trình độ: Cử nhân

Đối tượng: Tất cả các sinh viên Quốc tế

Đơn vị cung cấp học bổng; Raffles College Marketing Department

Nơi nhận học bổng: Australia

Điều kiện tham gia:

– Hoàn thành chương trình phổ thông lớp 12 hoặc tương đương ở mức cấp III.

– Có bằng tiếng Anh ở mức IELTS 6.0 hoặc tương đương ở trình độ Cử nhân.

– Các ứng viên tham gia chương trình đào tạo Cử nhân Thiết kế hoặc Nghệ thuật gửi bản thiết kế thích hợp

– Các ứng viên tham gia chương trình đào tạo Thương mại gửi bài luận khoảng 3000 từ

– Ứng viên tham gia chương trình Kế toán: Tham khảo thêm tại site để có thêm thông tin

Sơ lược về học bổng:

– Học bổng năm học 2015 – 2016 dành cho tất cả các ứng viên Quốc tế hiện nay đang học chương trình phổ thông năm 12 hoặc tương đương.

– Hai học bổng trị giá ½ học phí sẽ được trao cho mỗi khóa học tương ứng.

Hình thức đăng kí: Qua đường bưu điện hoặc email

Hạn chót nộp đơn: 3 tháng 8 năm 2015

Tham khảo thêm thông tin tại: http://www.raffles.edu.au/files/SCHOLARSHIP_INT_2012v4.pdf

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   · ·