Du học Úc: Học bổng Quốc tế Tasmania (TIS)

Du học Úc: Chương trình học bổng Quốc tế Tasmania (TIS) tại University of Tasmania dành cho các sinh viên quốc tế với rất nhiều ngành đào tạo.

Ngành học: Tất cả các ngành có thể đào tạo (Ngoại trừ: Y học, Dược và Tâm lý học). Xem các ngành đào tạo tại đây: http://www.international.utas.edu.au/apps/courseTypes/

Bậc học: Đại học (các khóa Cử nhân danh dự); Cao học (các khóa làm việc)

Trường đại học: University of Tasmania.

Đất nước: Úc

Đối tượng đăng ký: Tất cả sinh viên quốc tế

Mô tả học bổng:

Học bổng TIS sẽ cung cấp cho sinh viên quốc tế với 25% giảm trong gói học phí của quá trình học. Học bổng có giá trị cho tất cả các bậc cử nhân (trừ Y học, Dược, Tâm lý học) bao gồm một năm danh dự và nghiên cứu sinh qua cấp độ môn học. Học bổng cũng mở rộng cho vài chương trình dự bị đại học, trình độ liên quan, văn bằng và chứng chỉ cấp cao. Học bổng chỉ áp dụng cho chi phí học và không được chuyển nhượng cho các chi phí khác như chi phí sinh hoạt.

Điều kiện:

Học bổng có giá trị cho tất cả cả sinh viên Quốc tế nộp đơn xin học tại University of Tasmania.

Sinh viên đăng ký học tại University of Tasmania sẽ được tự động xét học bổng.

Sinh viên đăng ký có thể nhận được một suất học bổng TIS cho tất cả các học kỳ.

Chọn lựa học bổng TIS được dựa trên thành tích cao trong học tập tại trường trung học, bằng khen và trình độ.

Sinh viên đăng ký sẽ được thông báo trong Offer Packs việc sinh viên có thành công hay không trong việc nhận học bổng khi kết quả cuối cùng được đưa ra. Sinh viên thành công sẽ nhận được một phác thảo chi tiết của học bổng TIS tùy theo hoàn cảnh. Sinh viên nên đọc lời đề nghị cung cấp học bổng một cách cẩn thận.

Cách thức đăng ký: Bưu điện. Tải đơn đăng ký tại đây (lưu ý đây là đơn đăng ký học tại trường, nếu thấy bạn có tiềm năng nhà trường sẽ xét học bổng cho bạn)

Hạn chót: Liên hệ nhà trường để biết chi tiết.

Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, liên hệ với nhà trường tại đây: international.scholarships@utas.edu.au

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin tham khảo tại đây: http://www.international.utas.edu.au/static/scholarships/tasmanian-international-scholarship.php

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   · · · · ·