Học bổng toàn phần học phí ngành Kinh tế của Đại học Queensland, Úc năm 2016

Đại học Queensland sẽ trao các suất học bổng cạnh tranh sau đây cho sinh viên Việt Nam xuất sắc dựa trên các tiêu chí như thành tích học tập xuất sắc và hoạt động ngoại khóa nổi trội. Những ứng viên được lựa chọn qua vòng đơn sẽ được yêu cầu để tham gia một cuộc phỏng vấn.

dai_hoc_queensland

Đơn vị cấp học bổng: Đại học Queensland, Úc.

Đối tượng: Sinh viên quốc tế có thể nộp hồ sơ học bổng này.

Thời hạn học bổng: Học bổng có giá trị trong toàn bộ thời gian học.

Giá trị học bổng: Học bổng sẽ tài trợ toàn bộ 100% học phí.

Bậc học: Đại học, Sau đại học

Ngành học: Kinh tế

Thông tin du học liên quan:

Yêu cầu tuyển sinh

– Đối với bậc học Cử nhân: Ứng viên có thể nhập học theo 2 con đường. Nếu vừa tốt nghiệp từ 1 trường cấp 3 danh tiếng ở Việt Nam, ứng viên cần phải đạt được số điểm trung bình chung năm lớp 12 tối thiểu là 8.0/10, đồng thời đã được học toán cao cấp (trong đó có đạo hàm và tích phân). Nếu ứng viên vừa hoàn thành năm nhất hệ Cử nhân Đại học, ứng viên cần phải có điểm GPA của năm nhất đạt tối thiểu 8/10 trong thang điểm của Việt Nam. Bên cạnh đó, ứng viên cũng cần phải có điểm IELTS tối thiểu 6.5, trong đó không điểm thành phần nào dưới 6.0. TOEFL ibt có thể được sử dụng thay thế IELTS, với điểm số chung tối thiểu là trên 87, trong đó: Viết: 21; Đọc 19; Nói: 19; Nghe: 19

– Đối với bậc học Sau Đại học: ứng viên phải tốt nghiệp Cử nhân từ 1 trường Đại học được công nhận ở Việt Nam với điểm trung bình chung tích lũy GPA đạt tối thiểu 8/10 trong thang điểm của Việt Nam. Những ứng viên Việt Nam đã nhận bằng tốt nghiệp từ 1 trường Đại học ở Úc hoặc 1 quốc gia khác cũng được xem xét tham gia chương trình học bổng này. Bên cạnh đó, ứng viên cũng cần phải có điểm IELTS tối thiểu 6.5, trong đó không điểm thành phần nào dưới 6.0. TOEFL ibt có thể được sử dụng thay thế IELTS, với điểm số chung tối thiểu là trên 87, trong đó: Viết: 21; Đọc 19; Nói: 19; Nghe: 19.

Yêu cầu: Bậc học Cử nhân: Học bổng hỗ trợ lên đến 100% học phí dành riêng cho sinh viên có nguyện vọng theo học chương trình Cử nhân Kinh tế. Học bổng không bao gồm chi phí sinh hoạt trong suốt thời gian của chương trình, chi phí đi lại hoặc bảo hiểm y tế nước ngoài.
Bậc học Thạc sĩ (coursework): Các học bổng này không bao gồm chi phí sinh hoạt trong suốt thời gian của chương trình, chi phí đi lại hoặc bảo hiểm y tế nước ngoài. Học bổng được trao trên cơ sở cạnh tranh, không yêu cầu phải học qua những khóa học về kinh tế hoặc kinh nghiệm làm việc. Học bổng hỗ trợ lên đến 100% học phí.

Thời hạn nhận hồ sơ: 21/10/2016

Phương thức nạp đơn:

– Bước 1: Hoàn thành đơn đăng kí học bổng của Trường Kinh tế thuộc Đại học Queensland tại đây: http://www.uq.edu.au/economics/documents/scholarship/ScholarshipApplicationForm2015.docx

– Bước 2: Hoàn thành đơn đăng kí nhập học vào Đại học Queensland dành cho sinh viên quốc tế tại đây:
Đối với sinh viên bậc Cử nhân: http://www.uq.edu.au/study/forms/international/InternatUndergradAppForm.pdf
Đối với sinh viên bậc Sau Đại học: http://www.uq.edu.au/study/forms/international/InternatGradCourseworkAppForm.pdf

– Bước 3: Ứng viên nộp toàn bộ 2 đơn đăng kí trên kèm theo các tài liệu dưới đây đến 1 trong các đại diện giáo dục quốc tế của Đại học Queensland hoặc nộp thẳng đến Văn phòng Tuyển sinh Quốc tế của Đại học Queensland theo địa chỉ sau:
The Manager, International Admissions Section, The University of Queensland,
Level 2, JD Story Building, Brisbane, Queensland 4072, Australia
Web: www.uq.edu.au; Email: applicationstatus@uq.edu.au
Phone: +61 7 3365 7941; Fax: +61 7 3365 1794
Nếu ứng viên gửi qua email, lưu ý hãy để tiêu đề mail như sau: ECONOMICS SCHOLARSHIP APPLICATION
Các tài liệu cần nộp kèm theo gồm có: Bảng điểm Đại học, Bảng điểm cấp 3, Bài luận cá nhân (Motivation letter), 2 thư giới thiệu, Sơ yếu lí lịch và chứng chỉ IELTS/TOEFL mới nhất.

Xem thêm thông tin: http://scholarships.uq.edu.au/scholarship/uq-economics-scholarship-vietnam

Từ khóa:   ·