Chuyên trang Du học Úc của Công ty tư vấn du học AMEC

học ngành y học tại úc

Các ngành chăm sóc sức khỏe với cơ hội định cư cao tại Úc

New-Space-story

Chăm sóc sức khỏe là lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng lao động cao tại Úc trong nhiều năm qua. Hiện nay, các trường đại học Úc đều sẵn sàng nhận đào tạo sinh viên quốc tế theo học các ngành liên quan đến lĩnh vực y tế như: y khoa, an toàn – sức khỏe lao động và …