Học sau đại học tại Australia: Những điều cần biết

Nhìn bề ngoài thì các khoá học sau đại học tại Australia cũng tương tự như các quốc gia khác, mặc dù Australia cũng có một số khoá đặc biệt như tiếng Anh dành cho chuyên ngành châm cứu, bao gồm nghiên cứu khoa học và liệu pháp điều trị phương Tây.

Nhưng đặc điểm chính tạo nên tính độc đáo của nền giáo dục Australia là phương pháp sáng tạo trong thiết kế và quy định của các khoá sau đại học.

Để theo học được chương trình này, học viên cần phải hiểu chương trình và lựa chọn cho mình con đường đi hiệu quả nhất.

3 lợi thế

Thứ nhất, với mối quan hệ chặt chẽ giữa các bộ ngành và các tổ chức chuyên môn khác với các trường đại học, nên sinh viên sẽ có lợi thế thực hành tại môi trường tốt nhất và có thể được cấp bất kỳ giấy phép cần thiết nào để hành nghề trong lĩnh vực mà mình đã nghiên cứu.

Bên cạnh đó, một số các tổ chức chuyên môn còn thoả thuận với các tổ chức nước ngoài để đảm bảo rằng các sinh viên tốt nghiệp tại Australia có thể được nhận vào làm việc.

Thứ hai, các chương trình học được kết cấu sao cho khi tốt nghiệp, mỗi sinh viên đều có những kỹ năng cơ bản chung, bao gồm khả năng làm việc độc lập cao, lối suy nghĩ có tính phê phán, khả năng nắm bắt những kiến thức cốt yếu của lĩnh vực mình theo học và kỹ năng trong việc ứng dụng và sử dụng kiến thức một cách thực tế khi làm việc.

Những kỹ năng này đặc biệt quan trọng giúp sinh viên tốt nghiệp tại Australia có khả năng thích ứng với những thay đổi liên tục.

Thứ ba, các chương trình học được sử dụng các chiến lược đa dạng trong phương pháp dạy và học. Các chương trình này chú trọng vào việc ứng dụng lý thuyết cũng như các ý tưởng trừu tượng vào các bài tập được giao, và cũng bao gồm cả phần thực hành trong phòng thí nghiệm hoặc tình huống phát sinh trong môi trường làm việc dưới sự giúp đỡ của thày hướng dẫn. Làm việc theo nhóm cũng là một phần trong chương trình học kiểu này.

Những yêu cầu này giúp sinh viên phát huy khả năng làm việc tập thể – một đặc điểm quan trọng của bất kỳ vị trí cộng tác nào. Hiện Australia còn cung cấp dịch vụ giáo dục từ xa cho các sinh viên.

4 lưu ý

Các khoá thạc sĩ giúp sinh viên phát triển các kỹ năng nghiên cứu, và trong một số trường hợp còn rèn luyện kỹ năng sáng tạo.

Thông thường một khoá thạc sĩ kéo dài trong khoảng thời gian 2 năm học toàn thời gian. Theo đó, học viên cần phải chú ý 4 vấn đề.

Thứ nhất cấp độ thạc sĩ yêu cầu học viên phải có khả năng làm việc độc lập cao hơn và phải có những hiểu biết cơ bản tốt về lĩnh vực mình nghiên cứu.

Thứ hai, với chương trình tiến sĩ, sinh viên phải có khoảng 3 năm toàn thời gian dành cho nghiên cứu và làm các công việc mang tính sáng tạo khác tuỳ theo yêu cầu của ngành họ theo học.

Thứ ba, sinh viên học theo khoá tiến sĩ tín chỉ phải hoàn thành một số lượng các học trình không chiếm quá 1/3 tổng số khối lượng công việc của cả khoá tương đương 3 năm làm việc toàn thời gian.

Do yêu cầu phải hoàn thành các đơn vị học trình này nên mô hình nghiên cứu cũng như luận văn sẽ nhỏ hơn so với chương trình tiến sĩ mặc dù tiêu chuẩn đánh giá và các quá trình sát hạch này là như nhau.

Thứ tư, đối với một số ngành học, sinh viên đăng ký học tiến sĩ có thể chọn hoặc tiến sĩ nghiên cứu hoặc tiến sĩ tín chỉ. Khi lựa chọn một trong hai xu hướng này sinh viên cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng căn cứ vào mục đích cũng như bản chất của mỗi xu hướng.

Bên cạnh đó, trước khi quyết định ghi danh vào trường nào để nghiên cứu thì sinh viên cần chú ý lựa chọn trường có đặc điểm cũng như lĩnh vực chuyên môn nghiên cứu của mình.