Chuyên trang Du học Úc của Công ty tư vấn du học AMEC

hoc thac sy tai Uc

Du học Úc học thạc sỹ ngành y tế công cộng

Trường đại học Southern Cross

I.   Thạc sĩ Y tế công cộng (Dinh dưỡng), tại Đại học Queensland
 1.      Giới thiệu chung về trường:
Đại học Queensland (The University of Queensland – UQ) được thành lập theo luật của Quốc hội Australia ngày 10/12/1909 để kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Queensland được tách khỏi thuộc địa New South Wale. …