Chuyên trang Du học Úc của Công ty tư vấn du học AMEC

International School of Western Australia (ISWA)

Học bổng dành cho học sinh quốc tế năm 2012-2013

ENG LP poster 4

Du học Úc: Học bổng dành cho học sinh quốc tế năm 2012 – 2013 tại International School of Western Australia (ISWA), Úc.

(ISWA) cung cấp chương trình học bổng Scholarship for Diploma or Advanced Placement, Úc năm 2012-2013

Đối tượng: Học sinh quốc tế và Úc.

Ngành học: …