Chuyên trang Du học Úc của Công ty tư vấn du học AMEC

juris Doctor

Học bổng Juris Doctor ngành Luật

hoc-bong-juris-doctor

Du học Úc: Thông tin về chương trình học bổng Juris Doctor ngành Luật tại The University of New South Wales, 2012, Úc danfhc ho các ứng viên quốc tế có thành tích xuất sắc chuyên ngành Luật

Quốc gia: Úc

Ngành: Luật

-Chuyên ngành:

Bậc: Tiến sĩ (PhD)

Đơn vị cấp học bổng: The University …