Lợi ích của việc học tập tại một trường đại học khu vực ở Úc

Đại học Adelaide

Đại học Adelaide –

Điều Indiainternets

Úc là hòn đảo lục địa lớn nhất và nhỏ nhất trên trái đất. Trong diện tích đất, Úc là quốc gia thứ 6 lớn nhất sau Nga, Canada, Trung Quốc, Hoa Kỳ của Mỹ và Brazil. Úc chính thức Liên bang Úc, là một đất nước rất phát triển ở Nam bán cầu, bao gồm lục địa Úc

. Thành phố

Một số tại Úc đã được tình trạng của khu vực. Đây là những vùng thường bit từ các thành phố chính của Úc, nhưng trong bản thân họ được phát triển và nâng cao thành phố. Chẳng hạn như thành phố Adelaide, Tasmania, Ballart, Townsville, Rockhampton, Darwin và nhiều thành phố khác cũng được biết đến rơi trong thể loại này

thành phố khu vực của Úc có tất cả các cơ sở mà có sẵn ở các thành phố lớn hơn nhưng đã có ít tăng dân số. Các trường đại học nằm ở khu vực khu vực nằm trong số Best trường Đại học Úc. Nhiều công ty lớn nằm ở các thành phố

Một số trường đại học trong khu vực đã được tồn tại trong nửa thế kỷ hoặc hơn, thu hút nhiều sinh viên từ các khu vực đô thị và ở nước ngoài và đã xứng đáng với danh tiếng quốc tế cho các phương pháp tiếp cận sáng tạo để giảng dạy và nghiên cứu

Thông tin về sinh viên Úc visa

5 Lợi ích trực tiếp của việc học tập tại một trường đại học dựa trên khu vực

thấp chi phí sinh hoạt so với các thành phố lớn cạnh tranh ít việc làm bán thời gian Có thể được trả mức lương tối thiểu cao hơn trong khi làm việc bán thời gian Có thể được thêm 5 điểm đối với cơ hội cư trú thường trực tốt hơn nhận được việc làm sau khi hoàn thành nghiên cứu do cạnh tranh ít hơn

PR Lợi ích

Đối với mục đích di cư có tay nghề chung, học sinh có thể có thể yêu cầu bồi thường điểm cho một phần khu vực của Australia điểm nếu họ đã sống trong một hoặc nhiều hơn các khu vực này và đã nghiên cứu toàn thời gian tại một trường nằm trong khu vực Úc, dân số tăng trưởng thấp một khu vực đô thị cho ít nhất 2 năm trước khi nộp đơn xin di chuyển của họ hoặc áp dụng cho tài trợ nhà nước

Popular Úc trường đại học khu vực:

Tasmania UniversityUniversity BallaratCentral Queensland UniversityCharles Darwin UniversityJames Nấu UniversityUniversity UniversitySouthern Thánh Giá của EnglandUniversity New QueenslandUniversity Nam của Nam AustraliaUniversity Adelaide

Nhiều trường Đại học và Cao đẳng Địa điểm khác của Úc cũng có cơ sở tại khu vực khu vực

Cho dù bạn chọn., bạn sẽ trải nghiệm một loại độc đáo của giáo dục. Học tập tại Úc khuyến khích tư duy sáng tạo, sáng tạo và độc lập. Bạn sẽ tìm hiểu để làm việc như là một phần của một nhóm, giao tiếp hiệu quả với người khác và để phát triển các kỹ năng thực tế và khả năng trí tuệ mà bạn cần cho sự thành công toàn cầu.

Muốn biết thêm chi tiết

Nếu bạn đã tiếp tục đặt câu hỏi liên quan đến học tập tại trường đại học / cao đẳng của khu vực Australia, viết thư cho chúng tôi tại enquiry@espireeducation.com / Để biết thêm thông tin xin vui lòng truy cập trang web của chúng tôi: http://www.espireeducation.com/blog/benefits-studying-regional-university-australia/