Lời khuyên về Tìm việc làm Tài trợ tại Úc

Úc

Úc -Nhiều người

​​trên thế giới đang cố gắng tìm câu trả lời cho câu hỏi: “Làm thế nào để tìm một công việc được tài trợ tại Úc”

Tìm một người sử dụng lao động Úc tài trợ cho bạn có thể là khó khăn nhất một phần trong di cư đến Úc. Hầu hết mọi người tìm kiếm nhà tài trợ bằng cách áp dụng quảng cáo trên các trang web tìm kiếm việc làm hoặc trên các tờ báo. Bạn có biết rằng chỉ 30% của tất cả các công việc được quảng cáo ở đây? Có giả thuyết rằng khoảng 70% của tất cả các công việc ở Úc được tìm thấy trong thị trường việc làm ẩn ‘, có nghĩa là họ không được quảng cáo thông qua các kênh phương tiện truyền thông bình thường

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một kế hoạch., Bằng cách sử dụng một số bước, làm thế nào để khai thác vào thị trường việc làm ẩn tại Úc, và giúp đỡ để thực hiện ước mơ của bạn di cư đến Úc trở thành hiện thực

1. Hãy nghiên cứu.

Bạn sẽ không thường xuyên tìm thấy người sử dụng lao động Úc quảng cáo mà họ đang tìm kiếm một người nào đó tài trợ từ nước ngoài. Lý do chính là, nếu có một ai đó với các kỹ năng cần thiết được thiết lập tại Úc, nó dễ dàng hơn cho người sử dụng lao động Úc để cung cấp một công việc để một người đã được thành lập tại Úc và có thể bắt đầu công việc ngay lập tức so với sử dụng lao động người nước ngoài và sẽ thông qua quá trình tài trợ, chi phí liên quan và sự chậm trễ thời gian cho các cá nhân tài trợ để bắt đầu việc làm ở Úc

Bạn cũng không tìm thấy một người sử dụng lao động Úc tài trợ cho bạn thông qua việc sử dụng của một cơ quan tuyển dụng, trừ khi cơ quan tuyển dụng đặc biệt đề cập đến trong quảng cáo công việc của họ rằng người sử dụng lao động Úc sẵn sàng tài trợ cho các ứng cử viên phải

Search ra khỏi công ty ở Úc mà bạn muốn làm việc cho. Nói chung, các công ty lớn ở Úc có nhiều khả năng để tài trợ cho những người từ nước ngoài hơn so với các công ty nhỏ hơn (do ngân sách và phạm vi kinh doanh), tuy nhiên bạn không nên tấn công ra các công ty nhỏ hơn, như một số vẫn còn sẵn sàng tài trợ đúng người. Wikipedia cung cấp một danh sách các công ty Úc. Bạn cũng có thể nghiên cứu các công ty mục của Yahoo để tìm các công ty tại Úc để tiếp cận đối với tài trợ. Lợi thế của Yahoo là họ đã phân loại các công ty để bạn có thể làm cho nó dễ dàng hơn để tìm thấy loại của công ty bạn đang tìm kiếm

.

Liên hệ với các công ty này mà bạn quan tâm, gửi sơ yếu lý lịch / CV của bạn và yêu cầu thông tin cho dù họ có bất cứ cơ hội sẵn có. Nhiều người trong số các công ty lớn hơn có xu hướng để có một “Tuyển dụng” trên trang web của họ, nơi họ cho phép người tìm việc để tìm kiếm cho các vị trí tuyển dụng hiện tại của họ, và cũng để gửi sơ yếu lý lịch và thư giới thiệu vào cơ sở dữ liệu của họ. Bằng cách này, nếu họ không có một vị trí tuyển dụng hiện nay là phù hợp với kinh nghiệm của bạn, họ có thể kêu gọi các cơ sở dữ liệu của họ khi một vị trí không trở thành có sẵn, và liên lạc với bạn

2. Các công ty toàn cầu

Search ra các công ty toàn cầu có trụ sở tại cả hai nước và tại Úc, và tìm hiểu xem họ có cung cấp chuyển giao cơ hội khá thường xuyên các công ty toàn cầu. Mặc dù nó có thể có nghĩa là làm việc ở nước bạn cho một khoảng thời gian trước khi một cơ hội phát sinh tại Úc, nó có giá trị trong thời gian dài, nếu nó có nghĩa là bạn có thể di cư đến Úc thông qua công ty đó. Tổ chức toàn cầu cũng có xu hướng nhìn ấn tượng trên CV của bạn / tiếp tục.

3. Giữ một bản ghi

Giữ một danh sách các công ty mà bạn quan tâm, và liên hệ với họ tất cả. Tôi khuyên bạn nên gọi điện thoại để nói chuyện với người quản lý của bộ phận mà bạn muốn làm việc. Nếu thất bại, nói chuyện với bộ phận nguồn nhân lực. Tìm hiểu xem họ là một công ty sẵn sàng tài trợ cho một người nào đó từ một nước khác với các thiết lập kỹ năng phải. Tìm ra thường xuyên như thế nào họ phá hủy các ứng dụng / hồ sơ / CV – hầu hết các công ty ở Úc treo vào các ứng dụng cho 3-6 tháng, do đó, để được an toàn, bạn nên theo dõi các ứng dụng của bạn mỗi ba tháng. Giữ một bản ghi của tất cả các ngày bạn nộp đơn xin việc làm và nói chuyện với công ty, để dễ dàng giữ trên đầu trang của các ứng dụng công việc Úc

4. Kế hoạch một chuyến đi Úc

Một khi bạn có một danh sách khá lành mạnh của công ty bạn muốn làm việc cho (danh sách không là quá dài), và đã áp dụng và nói cho tất cả chúng, bạn nên có kế hoạch một chuyến đi đến Úc, nơi bạn có thể đáp ứng với mỗi người sử dụng lao động. Nếu bạn không thể thiết lập một cuộc hẹn với mọi người sử dụng lao động, làm cho một kế hoạch để truy cập vào công ty nào, bỏ sơ yếu lý lịch của bạn được cập nhật, và cố gắng để có được ở phía trước của người quản lý hoặc bộ phận, hoặc quản lý tài nguyên một con người.

Thông qua kết nối này quan trọng với người sử dụng lao động Úc, bạn đạt đến một mức độ cá nhân, và nếu họ thích bạn, họ đang nghiêng nhiều hơn để xem xét tài trợ hơn nếu họ đã không gặp bạn tại tất cả.

5. Tình nguyện viên Kinh nghiệm làm việc

Nếu bạn có khả năng, khi bạn truy cập Úc, cố gắng xếp hàng một số công việc tình nguyện với một số tổ chức ở Australia. Các công ty có nhiều khả năng để chấp nhận tình nguyện viên là các tổ chức từ thiện và phi lợi nhuận. Tiếp cận họ và thiết lập nó trước khi đến Úc, do đó bạn có thể xây dựng nó vào một kế hoạch cho chuyến đi của bạn đến Úc. Cũng đảm bảo rằng bạn tình nguyện trong lĩnh vực nghề nghiệp của bạn. Nó sẽ là lợi thế của bạn nếu bạn có kinh nghiệm làm việc ở Úc, khi bạn đang tìm kiếm nhà tài trợ, ngay cả nếu nó là việc làm tình nguyện viên. “Các Tổ Chức Phi Lợi Nhuận Australia”, có một danh sách toàn diện của các tổ chức phi lợi nhuận tại Úc do nhà nước / khu vực / thành phố, thị xã, và là một nơi tuyệt vời để tìm kiếm cho các công ty có thể tiếp cận cho công việc tình nguyện.

6. Xây dựng mạng lưới của bạn

Sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, tham gia các nhóm ngành công nghiệp, làm cho bạn bè trong tất cả các nơi phải và đặt mình ra khỏi đó. Sử dụng mạng lưới của bạn và sử dụng mạng của người khác – đặc biệt là nếu bạn đã biết người ở Úc. Càng có nhiều bạn đặt mình ra khỏi đó, bạn sẽ có thành công trong việc tìm kiếm một chủ nhân người Úc sẵn sàng để tài trợ cho bạn. Nếu bạn nghĩ về nó theo cách này: hầu hết mọi người có ít nhất 100 người trong mạng lưới của họ. Do đó, nếu mỗi người trong số 100 người này cũng có 100 người trong mạng lưới của họ, bạn có khả năng có thể truy cập vào một mạng của 1000 người! Càng nhiều người bạn đang kết nối với, càng có nhiều khả năng bạn có để tìm một người có kết nối tại Úc.

Làm cho tất cả mọi người mà bạn biết, nhận thức của việc tìm kiếm của bạn để tài trợ việc làm tại Úc, và yêu cầu họ tiếp cận ra bất cứ ai mà họ biết, những người có thể có thể để giúp

Bạn cũng nên cố gắng và là khôn ngoan khi xây dựng mạng lưới của bạn và được chọn lọc với bạn mà bạn đang kết nối với. Nó sẽ là khôn ngoan, ví dụ, để phấn đấu để làm cho các kết nối như nhiều với Úc càng tốt, đặc biệt là nếu họ đang làm việc trong nghề nghiệp của sự lựa chọn của bạn. Liên Kết Trong tuyệt vời cho mạng lưới chuyên nghiệp và có lợi ích giúp người sử dụng lao động để tìm thấy bạn. Facebook, và các trang web mạng xã hội khác cũng có thể có ích, đặc biệt là tham gia ngành công nghiệp hoặc tập trung vào nhóm nước Úc.

7. Học tại Ôxtrâylia

Có bất kỳ các khóa học hoặc giáo dục cao tại Úc trong ngành công nghiệp của bạn bạn có thể ghi danh vào? Nếu bạn có thể có được một thị thực du học và đi đến Úc du học, bạn thường được hưởng một số tiền nhất định giờ mỗi tuần mà bạn có thể làm việc. Đây là một cơ hội tuyệt vời cho bạn vào mạng, có được chân của bạn trong cửa và đạt được có giá trị kinh nghiệm và bằng cấp của Úc. Khá thường xuyên, công dân nước ngoài du học tại Úc, có thể ở lại Úc sau đó, bằng cách chuyển tình trạng thị thực của họ và / hoặc thông qua việc tìm kiếm việc làm được tài trợ tại Úc. Có chắc chắn là một lợi thế để áp dụng cho công việc khi bạn đã ở Úc, như bạn là ngay lập tức có sẵn cho các cuộc phỏng vấn việc làm. Một lần nữa – nó được kết nối cá nhân với người sử dụng lao động Úc

8. Tự Tiếp thị thành công

Chuẩn bị các tài liệu tiếp thị của bạn cho sự thành công. Làm nghiên cứu của bạn để đảm bảo rằng bạn sẽ có thể cạnh tranh trong thị trường việc làm Úc – có nghĩa là đảm bảo sơ yếu lý lịch / CV của bạn là trong một định dạng của Úc thành công, và đảm bảo bạn có một thư xin việc cao tác động đó sẽ lôi kéo người sử dụng lao động Úc xem xét hồ sơ của bạn / CV

Nếu bạn nghiêm túc về việc tăng cơ hội của việc tìm kiếm một nhà tài trợ sử dụng lao động ở Úc, bạn nên xem xét hồ sơ xin việc chuyên nghiệp viết lại đặc biệt cho thị trường việc làm Úc. Ký kết một chuyên gia Úc để viết lại sơ yếu lý lịch của bạn cho một mẫu CV thành công của Úc, có nghĩa là bạn sẽ có trong tay của một chuyên gia làm việc trên một cơ sở hàng ngày với công dân nước ngoài, giúp họ tìm được việc làm ở Úc

Trong Tóm tắt

Hãy nhớ rằng: 70% công ăn việc làm ở Úc không được quảng cáo, và được tìm thấy trong thị trường việc làm ẩn Úc. Nó là điều cần thiết để thành công của bạn mà bạn truy cập tài nguyên này rất lớn cơ hội việc làm ở Úc

Bằng cách theo các bước trên, và liên tục làm việc hướng tới mục tiêu của bạn trên một cơ sở dài hạn thông qua nghiên cứu kỹ lưỡng, theo dõi của ứng dụng của bạn, sử dụng các thị trường việc làm ẩn, xây dựng mạng lưới của bạn, đảm bảo các tài liệu tiếp thị của bạn có chất lượng cao và cạnh tranh trong thị trường việc làm Úc, lập kế hoạch một chuyến đi đến Úc, xem xét công việc tình nguyện tại Úc và / hoặc thúc đẩy hơn nữa các nghiên cứu của bạn tại Úc; được đảm bảo để tăng khả năng tìm một công việc được tài trợ tại Úc.

New Úc trailer

trailer cho Úc, Baz Luhrmann phim với các diễn viên Nicole Kidman và Hugh Jackman
Video Rating: 4/5