Chuyên trang Du học Úc của Công ty tư vấn du học AMEC

thị thực úc

Thay đổi mới nhất về yêu cầu chứng minh tài chính khi du học Úc

thay-doi-thi-thuc

Du hoc Uc: Chứng minh tài chính khi du học Úc Thay đổi mới nhất: Việc thay đổi này sẽ áp dụng đối với toàn bộ đương đơn xin thị thực học sinh sinh viên và đương đơn xin thị thực người giám hộ nộp đơn vào …