Thông tin hỗ trợ sinh viên du học Úc

du hoc ucVề việc thuê mướn nhà ở Úc khi sang học.

A. Bắt đầu việc thuê mướn
1. Yêu cầu xem văn bản chứng minh người cho bạn thuê có quyền sở hữu/quyết định/thuê mướn lại.
2. Kiểm tra phòng, nhà thật kỹ càng. Kiểm tra các khu vực khác trong nhà và xung quanh nhà.
3. Nếu bạn đồng ý mướn, khi trả tiền Bond phải làm 1 “Condition Report” liệt kê nhửng hư hại sẵn có trong nhà/phòng có chữ ký của chủ nhà. Bạn giữ lại một bản.
4. Ký hợp đồng ‘BondLodgement’ và giữ 1 bản copy. Sau 10 ngày (business days) yêu cầu chủ nhà như cho bạn copy receipt của RTBA (để sau này bạn đòi lại Bond). Nếu chủ nhà không gửi tiền Bond của bạn lên RTBA thì chủ nhạ sẽ bị phạt 1000$ nếu ra tòa.
5. Ký hợp đồng ‘Residential Tenancy Agreement’ đọc kỹ các điều khoản như luật lê trong nhà, thời gian thuê mướn và thời hạn notice.

B. Kết thúc việc thuê mướn
1. Làm 1 đơn “Notice to landlord to vacate” giữ lại 1 bản, đưa chủ nhà.
2. Trả tiền những ngày cuối cùng thuê mướn.
3. Dọn dẹp sạch sẽ nhà/phòng.
4. Thủ sẵn “Condition Report” nếu chủ nhà bắt chẹt vào những hư hại trước khi bạn dọn vào.
5. Làm văn bản ‘Bond Claim’ ghi rõ những khoản tiền bị trừ và lý do.
6. Gửi ‘Bond Claim’ đến RTBA.

C. Khi thuê mướn nhà
1. Chủ nhà không được đòi bạn đóng tiền nhà trước quá 1 tháng (the landlord or agent cannot ask for more than one months rent in advance). Chủ nhà vi phạm luật sẽ bị phạt 500$ nếu ra tòa.

2. Tháng cuối cùng bạn dọn ra cũng phải trả tiền nhà, đừng nói là trừ vào tiền bond. Bạn sẽ bị phạt 1000$ nếu ra tòa.

3. Hư hại trong nhà. Bạn cần ngay lập tức liên hệ chủ nhà (người mà bạn ký hợp đồng thuê mướn nhà/phòng). Trong các trường hợp khẩn cấp (hư hại về hệ thống nước, nhà vệ sinh, mái dột, sự cố điện nguy hiểm, cháy nổ, những dụng cụ cần thiết như hot water, water, cooking,
heating, or laundering; gas, electricity, water supply; v.v… pg 16), chủ nhà không sửa liền thì bạn có thể kêu thợ đến và chủ nhà có trách nhiệm trả bill (dưới 1000$ bill). Nếu Bill trên 1000$ và chủ nhà từ chối trả thì bạn gửi đơn đến VCAT và họ sẽ bắy chủ nhà trả trong 2 ngày. Nếu bạn đã lỡ trả 1000$ bill thì chủ nhà có trách nhiệm bồi hoàn tiền trong 14 ngày. Trong các trường hợp không khẩn cấp, chủ nhà có trách nhiệm sửa chữa trong 14 ngày, sau đó bạn nộp đơn lên VCAT, họ sẽ cho người xuống xem xét và nói cho bạn biết những thứ nào cần phải sửa chữa (trong 60 ngày). Trong bất cứ trường hợp nào, bạn đều phải trả tiền thuê mướn theo đúng hợp đồng.

4. Tăng tiền thuê mướn. Chủ nhà phải thông báo trước khi tăng tiền nhà 60 ngày, bạn cần phải nhận được ‘Notice of Rent Increase to Tenant/s of Rented Premises’. Chủ nhà không có quyền tăng tiền nhà quá 1 lần trong vòng 6 tháng. Nếu bạn cảm thấy tiền tăng lên quá đáng, gữi ‘Notice of Rent Increase to Tenant/s of Rented Premises’ đến VCAT để được xem xét. Họ sẽ cho người đến làm report và đưa ra maximum rental fee và khi đó chủ nhà không được tăng quá cái maximum rental fee trong 12 tháng.

D. Dọn ra
1. Chủ nhà không có quyền ép buộc bạn dọn nhà ra bằng vũ lực hay những lý do vô lý. Chủ nhà sẽ bị phạt 2000$ nếu vi phạm. (Xem lý do trang 24. Nói chung bạn không vị phạm hợp đồng, đập phá, ồn ào, nợ tiền nhà, tồn trữ và thực hiện những thứ phi phạm luật pháp, bạn cứ vô tư)
2. Nếu bạn để quên cái tài liệu cá nhân. Chủ nhà có trách nhiệm giữ trong 90 ngày hay bị phạt 2000$
3. Những tài sản có giá trị (không phải thức ăn hay rác) cần phải giữ 28 ngày nều không sẽ bị phạt 1000$
4. Đưa chủ nhà địa chỉ mới để chủ nhà gửi thư cho bạn hoặc chuyển thư giúp bạn.

E. Địa chỉ liên lạc
Consumer Affairs Victoria
Victorian Consumer & Business Centre
113 Exhibition Street
Melbourne Victoria 3000
Telephone 1300 55 81 81 (local call charge)
Facsimile (03) 8684 6295
Email consumer@justice.vic.gov.au
Website http://www.consumer.vic.gov.au

F. Cần sự giúp đỡ?
1. Liên hệ với Hội Sinh Viên Trường và Văn phòng Luật Sư Sinh viên của Uni (Student Legal Service). Thường là free toàn bộ.
2. Liện hệ hội Tenants Union of Victoria (http://www.tuv.org.au/homepage.aspx). Thường là free.

G. Những điều nên tránh
1. Gây tổn hạy đến tài sản, tính mạng, sức khỏe người khác.
2. Chủ nhà vi phạm luật pháp không có nghĩa bạn được quyền vi phạm hợp đồng và luật pháp
3. Không làm hợp đồng viết có chữ ký theo đúng hợp pháp. Hợp đồng miệng là lời nói gió bay, tiền bay luôn.
4. Tỏ ra hiền lành, chịu đựng, dể dãi để chủ nhà thương, cho ở và bớt tiền. Bạn nên nhớ bạn là khách hàng. Và người cho mướn nhà là họ cần tiền và đang làm business cho mướn nhà, và có 2 loại.
a. Đàng hoàng ngay thẳng, sẽ cảm thấy bình thường khi bạn biết luật và yêu cầu làm những văn bản theo đúng quy dịnh. (và yên tâm vì biết bạn sẽ không phá nhà họ)
b. ‘Kẻ cướp’ gian dối, âm mưu, thủ đoạn sẽ khó chịu và chột bụng khi gặp trúng ‘bà già’.