Chuyên trang Du học Úc của Công ty tư vấn du học AMEC

thủ tục du học Úc

Chính phủ Úc quyết tâm thu hút du học sinh

du-hoc-uc-2

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và thu hút thêm các du học sinh, chính phủ Úc tiếp tục cải tiến thủ tục du học theo hướng đơn giản hóa và hỗ trợ cho sinh viên quốc tế. Cụ thể, Theo thông báo của cơ quan di trú Úc, bắt đầu từ ngày 22/3/2014, học sinh đăng …