Trong trường Đại học Quản trị Kinh doanh Úc

Đối với những người có một mắt về phía kiếm một mức độ kinh doanh từ một trường đại học Úc cạnh tranh với một chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh xuất sắc, bạn là người may mắn. Các trường Đại học tại Úc cung cấp một chương trình MBA được xếp hạng bởi Hiệp hội Quản lý nghiệp của Úc trong một hệ thống xếp hạng sao. Các trường hàng đầu nhận được năm sao, và đây là một danh sách của mười trường đại học hàng đầu của Úc cung cấp xuất sắc chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh. Danh sách được dựa trên xếp hạng sao năm 2008

du-hoc-uc-kinh-doanh

10-Griffith University: Nằm với các cơ sở trên bờ biển Gold Coast và Brisbane, Đại học Griffith cung cấp một chương trình năm ngôi sao hàng đầu cho các mức độ kinh doanh MBA. Trường đại học này cũng được công nhận là có một MBA hàng đầu nghiên cứu chương trình do Hiệp hội để nâng Trường Cao đẳng Kinh doanh

trường Luật ở Úc là chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo pháp luật trên nhiều lĩnh vực. Các khóa học bao gồm các lĩnh vực khác nhau của pháp luật bao gồm luật pháp quốc tế, pháp luật hành chính và các lĩnh vực khác nhau của các nghiên cứu quy phạm pháp luật liên quan đến thể thao, y tế, phương tiện truyền thông và luật sở hữu trí tuệ. Hầu hết các trường đại học nổi tiếng và trường học của pháp luật bao gồm Đại học Queensland trường của pháp luật, trường đại học Murdoch của pháp luật-Perth, trường đại học Flinders pháp luật và công lý-Adelaide, Đại học Sydney-Sydney luật học, Đại học New South Wales, Đại học New England Trường quy định của pháp luật, Đại học Monash-Monash Trường Luật. Tất cả các trường này cung cấp các khóa học đại học, cử nhân và Bằng Thạc sĩ về quy định của pháp luật

Các trường kinh doanh của Úc: Các trường kinh doanh của Úc đã phát triển một loạt các chương trình bao gồm quản lý kinh doanh, thương mại, tiếp thị và tài chính, cùng với chuyên môn trong khu vực quản lý liên quan đến sức khỏe, thể thao và các phương tiện truyền thông. Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh tại Úc có những lựa chọn rộng rãi trong các khóa học và trường học. Trường kinh doanh ở đây nằm trong số hàng đầu thế giới. Nghiên cứu tiên tiến hơn có thể được thực hiện thông qua một DBA hoặc chương trình Tiến Sỹ hoặc các chương trình kinh doanh khác sau đại học.

Tổ chức một bằng MBA có thể cung cấp cơ hội tuyệt vời cho những sinh viên đang tìm kiếm một nghề nghiệp trong thế giới kinh doanh cạnh tranh. Nó được thiết kế đặc biệt để chịu được những thay đổi nhanh chóng trong lĩnh vực kinh doanh. Chương trình này nhằm phát triển các kỹ năng tìm kiếm độc lập và ra quyết định dựa trên những kiến ​​thức có hệ thống rộng. Nó là một chương trình giáo dục khó khăn mà học sinh có được kiến ​​thức và kỹ năng mới.

Quản trị Kinh doanh chung chung khoảng bao gồm ba phần. Phần đầu tiên cung cấp cho sinh viên nền tảng kỹ năng kinh doanh cốt lõi như tiếp thị, quản lý nguồn nhân lực, hệ thống thông tin, kế toán tài chính và quản lý, và những người khác. Phần thứ hai cho phép sinh viên lựa chọn các đối tượng quan tâm đặc biệt hoặc liên quan đến họ và tập trung vào các. Các đối tượng của nghiên cứu này, được gọi là môn tự chọn bởi vì học sinh chọn để nghiên cứu chúng, có thể sẽ có một mang về nghề nghiệp tương lai của họ. Phần thứ ba và cuối cùng của chương trình MBA thường là một dự án mà học sinh thực hiện trong công ty. Điều này sẽ liên quan đến Giải quyết một vấn đề cụ thể hoặc quản lý của một dự án, sau đó sinh viên phải viết một luận án dựa trên kinh nghiệm của họ.